Sosyal Medya

Şifalı Bitkiler

Çoban Çantası

Yol ve avlu boylarında, harap yerlerde, çayır, mera, 2000 m. deniz seviyesine kadar memleketin her tarafında yetişir.5-60 cm. kadar yüksek, basit veya dallı bir yıllık otsu bir bitkidir.

At Kestanesi

At Kestanesi 30 m. kadar yükseklikte sık daire şeklinde koronlu, çok kuvvetli bir ağaçtır. Yapraklar uzun saplı, iri 5-7 dişli, bölümler bitişik elayası biçiminde, tüysüdür.

Ardıç Bitkisi

Kozalakgillerden olup iki ile beş metre uzunluğunda bir ağaçtır. Yaprakları ince, uzun, sivri ve hoş kokuludur. Meyveleri; siyahımsı, parlak kozalak biçimindedir.

Tıbbi Çuha Çiçeği

15-30 cm. kadar yükseklikte, kısa ve çok küçük iplik gibi damarı bulunan kökler köksaplıdır. Çok yıllık otsu bir bitkidir. Yapraklar toprak üstü rozet halindedir.